„ЕМВЕКО СЕЛЕКТ“ ЕООД започна изпълнението на проект по Договор № BG16RFOP002-2.089-5528-C01

„ЕМВЕКО СЕЛЕКТ“ ЕООД започна изпълнението на проект по Договор № BG16RFOP002-2.089-5528-C01

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Общата цел на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско финансиране.

 

Дата на стартиране на проекта: 23.08.2021г.

Дата на приключване на проекта: 23.11.2021г.