ЕМВЕКО СЕЛЕКТ ПОДНОВИ СЕРТИФИКАТА СИ ISO 9001:2008

От 2009 г Емвеко Селект притежава сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 и през 2012 г успешно премина ресертификационния одит без забележки от одиторите. И през следващите три години ще продължим да стремим към повишаване на ефективността на управление във фирмата и към осигуряване на устойчиво развитие на организацията ни.