НОВО!!! ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЗА МОТОКАРИ PUSH-PULL

Екипа на фимрата, осъществи доставка на специализиран прикачен инвентар push-pull за мотокар САТ. Устройството позволява товарене и разтоварване на стоки, без палета поставени на sleep sheet. Предлагаме пълна гама прикачни устройства за мотокари и високоповдигачи на изключително конкуретнти цени.